Vytlačování chemických kotev, tmelů lepidel a hmot v kartuších.