Penetrace, disperze, přísady

HP Primer

Hloubková penetrace pro všechny porézní a savé podklady, pro použití v interiéru i exteriéru. Příprava absorpčních a porézních povrchů, beton, cementové desky, sádrové desky, sádrokarton, cement a cementovo-vápenné omítky. Nátěr pod disperzní barvy, tapety, na cementové bezespárové podlahy, nivelační a samonivelační podlahy, omítkové tmely, lepidla, keramické obklady, akrylové a minerální směsi. Zvyšuje přilnavost k povrchu. Eliminuje savost a oděr. Chrání povrch před poškozením vlhkosti.

S2802 Stavební disperze

Určená ke konsolidaci vlastností běžných stavebních podkladů a dále pro modifikaci cementových stavebních hmot. Penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla a tmely. Přísada do malt, potěrů a betonů. Zpevňuje podklad. Sjednocuje savost podkladu. Zlepšuje přídržnou následných vrstev.

Bezchloridová nemrznoucí přísada s plastifikátorem

Určená pro urychlení tvrdnutí cementových malt a betonů. Betonování a zdění za nízkých teplot. Přísada zkracuje dobu tepelné ochrany betonu a malt za nízkých teplot až do -10°C. Zlepšuje zpracovatelnost směsi, dodává plasticitu a snižuje bod mrznutí záměsové vody.

SP Superplastifikátor Plastifikační přísada

Přísada do betonu, potěrů a cementových malt určená ke snížení množství záměsové vody. Ideální pro betony na podlahové vytápění. Výroba transportbetonu, prefabrikovaného betonu, architektonického a podhledového betonu. Zvyšuje počáteční a konečnou pevnost, hutnost a trvanlivost. Omezuje smršťování a vodopropustnost výsledného betonu či malty. Zlepšuje zpracovatelnost.

SanaP Sanační a provzdušňovací přísada do malt

Zlepšuje zpracovatelnost, tepelně-izolační vlastnosti malt o 15-20% usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti. Pro přípravu sanačních omítek pro sanaci vlhkého zdiva, nebo zdiva s vysokým obsahem výmětových solí. Umožňuje zdění a omítání při nižších teplotách. Snižuje možnost vzniku trhlin v omítce.

Adhezní můstek podkladový nátěr

Vysoce přilnavý nátěr zvyšuje přídržnou nanášených vrstev, který zároveň zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost. Použití pod nivelační stěrky, stavební lepidla, malty a podkladové potěry. Ideální pro savé a nesavé podklady v interiéru a exteriéru. Určený pro skleněné, umakartové, lakované a další nesavé povrchy a pod lepidla nových dlažeb a obkladů lepených na stávající dlažbu či obklady.

H-FOB Impregnační prostředek

Zabraňuje pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny do podkladu.
Dlouhá ochrana minerálních povrchů cihel, cemento-vláknitých desek, střešní krytiny, betonu, pískovce, přírodního kamene i jeho imitaci popřípadě i dřevěných. Zabraňuje zničení porézních materiálů působením vody a mrazu. Omezuje tvorbu vápenných výkvětů. Nezhoršuje prostupnost vodních par. Přetíratelný. Dlouhá účinnost.

W1 Profi Přípravek na ochranu dřeva

Koncentrovavý kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. Vhodný k ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, obklady, podlahy) i exteriéru (konstrukční dřevěné díly, štíty, pergoly, ploty). Vysoce účinná a dlouhodobá preventivní ochrana. Vodou ředitelný.

Maltočistič Čistič stavebních povrchů

Kapalný kyselý prostředek k čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky od vápna, cementu a vápenných výkvětů. Rozpouští uhličitan vápenatý, cement a železité pigmenty. Produkt není vhodný pro čištění leštěného vápence a mramoru.

Máte zájem o některé výrobky?
Chcete se na něco zeptat?

Objednávky a dotazy: