Vysoce flexibilní tmel pro výplň spár a spojů sádrokartonových konstrukcí.
Lehce přetiratelný, flexibilní s vysokou přídržností. Bez zápachu.