Vytváří parotěsnou přepážku z vnitřní strany proti prostupu plynů a vodní páry do spáry mezi okenním rámem a zdivem. Zajišťuje řešení připojování spáry dle ČSN 74 6077. Pro montáž oken a dveří. Zvyšuje izolační schopnosta brání růstu plísní. Trvale elastická, eliminuje pohyby stavební konstrukce a rámu okna. Vynikající přídržnost k běžným stavebním podkladům a okenním rámům. Snadno přetíratelná a omítnutelná.