Chrání připojovací spáru před vnějšími vlivy a zároveň umožňuje odvod vodní páry. Zajišťuje řešení připojování spáry dle ČSN 74 6077. Pro montáž oken a dveří. Zvyšuje izolační schopnost brání růstu plísní. Trvale elastická, výborně eliminuje pohyby stavební konstrukce a rámu okna. Vynikající přídržnou k běžným stavebním podkladům a okenním rámům. Snadno přetíratelná a omítnutelná.