Zlepšuje zpracovatelnost, tepelně-izolační vlastnosti malt o 15-20% usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti. Pro přípravu sanačních omítek pro sanaci vlhkého zdiva, nebo zdiva s vysokým obsahem výmětových solí. Umožňuje zdění a omítání při nižších teplotách. Snižuje možnost vzniku trhlin v omítce.