Hmoždika na metrické závitové tyče a šrouby.

Díky vnitřním drážkám hmoždinka bezpečně ukotví šrouby a tyče se standardním metrickým závitem ve stavebním materiálu.

Malá délka hmoždinky předchází kontaktu s betonářskou výztuží a garantuje bezpečné a maximální využití únosnosti v železobetonu.