Vnitřní disperzní barva na stěny a stropy v suchých místnostech jakými jsou: pokoje, ložnice, předsíně, jídelny, kancelářské prostory a konferenční místnosti. Barva je určena pro nové nebo rekonstruované minerální podklady tj: sádrové omítky, cementové omítky, vápenocementové omítky, vápenné omítky, tenkovrstvé minerální omítky a pastovité omítky, beton a sádrokarton. Má velmi dobré krycí vlastnosti, vytváří matný povrch bez šmouh a prasklin, odolný vůči čištění. Barva je dostupná v systému tónování.