Kapalný kyselý prostředek k čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky od vápna, cementu a vápenných výkvětů. Rozpouští uhličitan vápenatý, cement a železité pigmenty. Produkt není vhodný pro čištění leštěného vápence a mramoru.