Omítka na bázi koloidního křemíku, pro zhotovování strukturovaných omítek vně i uvnitř budov se zatíranou („roztíraná” – B) a rýhovanou (rýhované – K) strukturou.