Omítka pro mechanické aplikace na bázi akrylátové pryskyřice, minerálních plniv a kameniva se zatíranou („roztíraná” – B) strukturou. Pro zhotovování strukturovaných omítek vně i uvnitř budov.