Omítka na bázi akrylátové pryskyřice, minerálních plniv a kameniva se zatíranou („roztíraná” – B) a rýhovanou (rýhované – K) strukturou. Pro zhotovování strukturovaných omítek vně i uvnitř budov