Materiál je určen pro vytvoření základní vrstvy zateplovacích systémů i na lepení a stěrkování polystyrenových desek. Lze ho využít také k vyrovnávání a renovaci povrchů stěn uvnitř i vně budov.