Hloubková penetrace pro všechny porézní a savé podklady, pro použití v interiéru i exteriéru. Příprava absorpčních a porézních povrchů, beton, cementové desky, sádrové desky, sádrokarton, cement a cementovo-vápenné omítky. Nátěr pod disperzní barvy, tapety, na cementové bezespárové podlahy, nivelační a samonivelační podlahy, omítkové tmely, lepidla, keramické obklady, akrylové a minerální směsi. Zvyšuje přilnavost k povrchu. Eliminuje savost a oděr. Chrání povrch před poškozením vlhkosti.