Hospodárná plastová zatloukací hmoždinka – snadné a briskní upevnění závitových tyčí a kolíků.