Zabraňuje pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny do podkladu.
Dlouhá ochrana minerálních povrchů cihel, cemento-vláknitých desek, střešní krytiny, betonu, pískovce, přírodního kamene i jeho imitaci popřípadě i dřevěných. Zabraňuje zničení porézních materiálů působením vody a mrazu. Omezuje tvorbu vápenných výkvětů. Nezhoršuje prostupnost vodních par. Přetíratelný. Dlouhá účinnost.