Určená k finální úpravě všech vyschlých minerálních podkladů, tj. sádrových, cementových,
cementovápenných, vápenných omítek, betonu, sádrokartonových desek. Dolomitová stěrková hmota k přímému použití na bázi směsi pojiv, dolomitového plniva a modifikačních přísad. Ideální k ručnímu stěrkování nebo ke stěrkování pomocí hydrodynamického (stěrkovacího) agregátu. Vhodná ke kreativnímu formování struktur vrstvy omítky.