Montáž energeticky úsporných oken a dveří, tepelná izolace míst náchylných ke vzniku tepelných mostů, redukuje ztrátu tepla i pro nízké teploty.