Plastový talířek pro hospodárné upevnění tepelných izolantů s vyšší pevností v tlaku při realizaci odvětrávaných fasád.