Vysoce specifické složení navržené k zabránění šíření ohně, kouře a plynů skrz otvory v protipožárních zdech a podlahách.Požární tmel se po vystavení ohni aktivuje, expanduje a tím blokuje další šíření ohně a kouře. Třída ohnivzdornosti EI 240Phyb až do 12,5 %.