Přísada do betonu, potěrů a cementových malt určená ke snížení množství záměsové vody. Ideální pro betony na podlahové vytápění. Výroba transportbetonu, prefabrikovaného betonu, architektonického a podhledového betonu. Zvyšuje počáteční a konečnou pevnost, hutnost a trvanlivost. Omezuje smršťování a vodopropustnost výsledného betonu či malty. Zlepšuje zpracovatelnost.